BE SMART

Teamcoaching

In teamcoachtrajecten wordt altijd gewerkt vanuit een actueel probleem of uitdaging. Door bloot te leggen hoe een team samenwerkt en zichzelf vastzet, ontstaat bewustwording en kan het team effectiever gaan samenwerken .

 

Door ook de eigen-wijsheid van de individuen naar boven te halen en daarna bij elkaar te brengen kan de collectieve wijsheid van de groep aanzienlijk groeien.

 

Voor teams en groepen geldt als er ruimte, kansen en mogelijkheden zijn voor iedereen om vanuit zijn volle potentieel bij te dragen aan het geheel. Een creatieve 

energie ontstaat waarmee onoplosbaar lijkende uitdagingen aangepakt kunnen worden.

Bernice heeft mij tools gegeven en eyeopener om beter met bepaalde situaties om te gaan. Uitademen vanuit je buik; stop die negatieve gedachtes zo weg.    _Frisia

De belangrijkste thema’s in teamcoaching zijn: 

 • Het creëren van gezamenlijk eigenaarschap bij alle teamleden voor het optimaal functioneren van het team. 

 • Het optimaliseren van de communicatie en interactie binnen het team.

 • Het creëren van een gezamenlijk teamdoel. 

 • Het bespreekbaar maken van onderliggende opvattingen, emoties en drijfveren binnen het team.

 

Dankzij de combinatie van groepsdynamische en systemische werkvormen in mijn coachingstrajecten wordt snel zichtbaar wat de dagelijkse patronen van het team zijn. Vervolgens waarborg ik dat het team concrete handvatten krijgt om behaalde resultaten vorm te geven in de praktijk. Het uitgangspunt is altijd dat het systeem (bijvoorbeeld het team of de organisatie) in zijn geheel effectiever en sterker wordt.

Voorbeelden van vragen waar organisaties mij voor benaderen zijn:

 • Hoe kunnen wij effectiever samenwerken?

 • Hoe zorgen wij ervoor dat wij als team beter om kunnen gaan met veranderingen?

 • Hoe gaan wij binnen het team op een constructieve manier om met verschillen?

 • Hoe verbeteren wij cohesie binnen het team?

 • Wij willen een zelfsturend team worden.

 • Help ons bij het omgaan met weerstand en conflicten met betrekking tot diversiteit en inclusie.

im2.jpg

Wat gaan we doen?

 • Na de kennismaking met de leidinggevende van het team of groep maak ik een voorstel.

 • Als dit voorstel is goedgekeurd volgen intake gesprekken met de leidinggevende en het team (gezamenlijk).

 • Afhankelijk van het type traject, ook individuele intake gesprekken met de teamleden.

 • Aan de hand hiervan maak ik een programma op maat om aan te sluiten bij het gezamenlijke leerdoel.

 • Daarna start het traject.

 • Omdat ik altijd werk met de actuele situatie kan het programma tijdens het traject (in overleg) worden aangepast.