BELONG

Diversiteit en Inclusie

Inclusie betekent het vieren van verschillen en er tegelijkertijd helemaal bij horen. Ieder persoon brengt een ander perspectief en andere kwaliteiten met zich mee. In  vele onderzoeken is vastgesteld dat een diverse samenstelling op de werkvloer tot betere resultaten leidt. Kort samengevat geldt:

innovatie = diversiteit x interactie. En voor goede interactie is inclusie een voorwaarde. 

Het neerzetten van een inclusieve organisatie levert heel veel op: medewerkerstevredenheid, motivatie, minder uitval/verloop, verhoogde productiviteit, goede aansluiting bij een doelgroep die steeds diverser wordt, makkelijker binnenhalen en binnenhouden van talent, meer creativiteit en mogelijkheden om van en met elkaar te leren.

De veerkracht en veiligheid die Bernice biedt tijdens de sessies, heeft mij geholpen om dichterbij mijn inner-Beyonce te komen!    _Soraya

Vandaar dat streven naar 'alle neuzen dezelfde kant op, want dan behalen we de beste resultaten, op de meest effectieve manier' niet altijd de beste strategie blijkt.

Want wat zijn precies ‘de beste resultaten’ en wat is ‘de meest effectieve’ manier?

Vaak worden niet alle unieke perspectieven en kwaliteiten meegenomen bij het bepalen hiervan. En is er in de organisatiecultuur weinig tijd en ruimte voor nieuwsgierigheid en onderzoek naar hoe het anders kan.

 

Daar gaat inclusie over. Het vertrekpunt hierbij is gelijkwaardigheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door het creëren van veiligheid waardoor zonder oordelen verschillen kunnen worden uitgelicht om vervolgens op zoek te gaan naar overeenkomsten. Dit proces zorgt voor erkenning, herkenning, interactie en verbinding

 

Voorbeelden van vraagstukken waar ik organisaties bij help:

  • Creëren van een veilige organisatiecultuur, waarin andere perspectieven de ruimte krijgen

  • Ontwikkelen van Inclusief (Persoonijk) Leiderschap, zowel bij het management als individu

  • Omgaan met verschillende manieren van communicatie

  • Creëren van gunstige condities voor cultuur- en gedragsveranderingsprocessen 

  • Beantwoorden van de vraag: Wij zijn een diverse organisatie en welke uniciteit kunnen wij hieraan ontlenen? Als basis voor het maken van toekomstplannen

  • Bottom-up co-creëren van diversiteits- en inclusiebeleid

  • Leren omgaan met conflict en verbeteren van de cohesie binnen de organisatie

im3.jpg

Wat gaan we doen?

  • Voor de inhoud van dit programma verwijs ik graag naar mijn Multiply the Pie website. Op deze pagina vind u alle informatie over hoe inclusieve diversiteit te integreren binnen uw organisatie.

FiverrDisplay-03.jpg