PARTNERS

JustB werkt samen met de volgende Partners:

Al ruim 10 jaar een betrouwbare partner in Diversiteit & Inclusie – analyse, advies, implementatie. Diversiteit gaat om wat ons bindt, niet om wat ons scheidt, is onze visie.

Als organisatie bereik je betere resultaten met een groep medewerkers die divers is samengesteld en optimaal samenwerkt.

Veel organisaties zijn zich er inmiddels van bewust, dat ze een gebalanceerde afspiegeling

van de samenleving zouden moeten zijn: man / vrouw, oud / jong, verschillende culturele achtergronden, persoonlijkheden en denkstijlen. Iedereen heeft zijn unieke kijk op de zaak.

In een team met medewerkers van verschillende achtergronden, ontstaan nieuwe en

creatieve ideeën.

The Diversity Company adviseert en ondersteunt organisaties die begrijpen dat meer

diversiteit zorgt voor betere resultaten, o.a. op het terrein van; Verbetering van het werkgeversimago; Hogere medewerkerstevredenheid; Verbeterd bedrijfsresultaat; Groei in marktaandeel.

ATI-logo-BLOK-klaproos-CMYK.jpg

Het Amsterdam Transition Institute wil bijdragen aan belangrijke transities zoals de energietransitie, verduurzaming en betaalbare en goed zorg. Het instituut creëert impact met opleidingen, consultancy, publicaties en events. ATI is opgericht door Esther de Haan, zij heeft meer dan 30 jaar ervaring als transitie-, organisatie- en teamcoach. 

 

Het is haar passie mensen te begeleiden in gezamenlijke leerprocessen, zodat zij samen hun eigen missie en die van hun organisatie kunnen realiseren. Belangrijk hierin is om partners te leren systeemdenken: wat is de inhoudelijke samenhang tussen onderdelen van het vraagstuk, leren om te gaan met hun verschillen, zodat ze samen aan integrale oplossingen kunnen werken en leren co-creëren zodat innovaties kunnen ontstaan. 

Over de proceskant van lerende organisaties schreef zij managementboeken: Kookboek voor teams, Organisatieontwikkeling met Theory U, Transities van sectoren. Ze is co-auteur van Organisatiecoaching in de praktijk. Esther de Haan verzorgt sinds 2008 leergangen voor professionals die zich willen bekwamen in team- of transitiecoaching of in Theory U. 

Progres logo (2) copy.jpg

Bianca Maasdamme heeft van haar eigen drijfveren haar vak mogen maken. Dan ben je een rijk mens en zo voel ik me ook. Inclusie en diversiteit zijn de thema’s waar ik het liefst aan werk. Ik ben gespecialiseerd in samenwerkingstrajecten in brede zin; het bij elkaar brengen van verschillende partijen en zoeken naar gezamenlijk belang en resultaat.

 

Individuen in hun kracht zetten en zo betere professionals maken. Mijn werk bestaat zowel uit organisatieadvies, communicatie-advies, coaching, beleidsadvies en het geven van trainingen. Ik heb ruime ervaring in complexe veranderingstrajecten waarbij zowel het proces (aandacht voor de cultuur en de mensen in de organisatie) als het resultaat (verandering structureel van de grond krijgen) van belang is.

 

Inclusie is mijn thema, vanuit een intrinsieke motivatie. Door een combinatie van theoretische kennis, en mensen meenemen in hun eigen resultaat bereiken we samen dat mensen trots kunnen zijn op zichzelf en hun organisatie.

logoTCCdefdiapopgroen2 copy.png

Curiosophy is de praktijk van nieuwsgierigheid in leven en werk. The Curiosophy Collective biedt diensten om te komen tot nieuwe perspectieven op fundamentele vragen van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke aard. Met nieuwsgierigheid als basis. Het collectief begeleidt leiders, professionals en organisaties vanuit de principes vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog.

 

We ontwikkelen jouw vragend vermogen en nemen je mee in de kunst van het vragen stellen om tot zelfonderzoek om tot bezielde besluiten te komen. Wij hebben jarenlange ervaring in het constructief maken van sensitiviteit om tot onderling begrip en duurzame keuzes te komen. Werken met de onderstroom en creatieve interventies zijn onderdeel van onze benadering.

De principes van dialoog zijn diep geworteld in onze manier van leven en werken. We zijn specialisten in het vinden van gezamenlijk nieuw perspectief, dat begint bij een zo groot mogelijke diversiteit aan zienswijzen. 

 

The Curiosophy Collective en Just B werken samen aan fundamentele vraagstukken van individuen en teams. Onze benadering van elke vraag vanuit diversiteit aan perspectieven in gelijkwaardige dialoog, is wat ons verbindt.