top of page
All Hands In

REFERENTIES

Een andere kijk op diversiteit,
inclusie en gelijkwaardigheid

Ik ben omdat wij zijn. Niet zomaar een gevleugelde uitspraak maar de kern van het Afrikaanse begrip Ubuntu.

 

Alles wat JustB doet, is geïnspireerd
op Ubuntu. Waarom? 

 

Ubuntu stelt dat dat je als mens niet geïsoleerd kunt bestaan. We zijn onderling sterk verbonden. Er vindt een constante uitwisseling plaats tussen het individu en het collectief. Deze uitwisseling gaat het beste als het collectief veiligheid biedt; fysieke veiligheid maar ook psychologische veiligheid. Als mensen veiligheid ervaren, voelen dat ze ‘anders’ mogen zijn en een andere mening mogen hebben, ontstaat er ruimte voor verschil: ruimte voor diversiteit. En als er ondanks én dankzij die verschillen verbinding is tussen de individuen, er gelijkwaardige kansen worden gecreëerd en iedereen zijn steentje bijdraagt ontstaat inclusie. 

Group therapy

AUTONOOM EN
BIJ DE GROEP

Psychologische veiligheid maakt dat je je als individu – zonder de verbinding te verliezen – los kan maken van de groep. Jezelf kan zijn. Autonoom en toch bij de groep horend. Verschillen tussen individuen worden dan expliciet, waardevol en interessant. Mensen durven zich uit te spreken en uit de wrijving die ontstaat, komen nieuwe dingen voort die het collectief nóg beter maakt. Dat is uitwisselen geïnspireerd door Ubuntu.

 

Wat deze Afrikaanse filosofie te maken heeft met jou én jouw organisatie? Meer dan je denkt! 

 

Ubuntu staat voor gelijkwaardigheid, verbinding en zorgen voor elkaar. En staat recht tegenover discriminatie, racisme, ongelijkheid, seksisme, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag. Veiligheid en verbinding zijn keiharde voorwaarden voor tevreden mensen, die het optimale uit zichzelf halen, graag naar hun werk gaan en het gras bij de buren niet gauw groener vinden. Met alle positieve gevolgen voor het eigen werkgeluk, de organisatiecultuur, bedrijfsresultaten en omzetcijfers van dien.

HET MAG SCHUREN

Maar…hoe kom je hier? Bij JustB zijn we ervan overtuigd dat mensen en organisaties die op de juiste manier aandacht besteden aan inclusie en diversiteit een eigen versie van Ubuntu kunnen creëren. Iemand die zichzelf goed kent, zich bewust is van zijn eigen kracht en macht en de moed voelt om zichzelf te laten zien, kan optimaal presteren. Hij kan zich blijven ontwikkelen, zit goed in zijn vel, kan zijn werk lekker doen en houdt zijn gezondheid op peil. 

 

Een team of organisatie die de randvoorwaarden schept voor een veilige werkomgeving en gelijkwaardigheid, creëert een inclusief collectief waarin het mag schuren en de neuzen vooral níet altijd dezelfde kant op hoeven te staan. Want weerstand en complexiteit vormen helemaal geen belemmering, maar zijn juist de brandstof voor verandering en innovatie. Een inclusieve organisatie waarin diversiteit kan groeien en bloeien gaat makkelijker mee met de tijd, kan sneller inspringen op nieuwe ontwikkelingen en is en blijft aantrekkelijker voor talentvolle professionals.

 

Ok. Maar hoe pakken we dit aan? Geen gemakkelijke opgave want we hebben te maken met mensen, teams, communicatie, bedrijfs- en organisatiecultuur, organisatieprocessen… Dat brengt complexiteit met zich mee. JustB helpt je te structureren. Te ontwarren. Je bewust te maken van dynamieken. Van onbewuste vooroordelen. Van je eigen drijfveren en die van anderen. 

MAAR HOE PAKKEN WE HET CONCREET AAN?
ENTHOUSIAST?
Vraag nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
bottom of page