top of page
MULTIPLY
THE PIE
‘Individueel en samen excelleren’
van individu en collectief.

 

VERMENIGVULDIG
DE KRACHTEN

In het Multiply the Pie-traject zoomen we in op het ‘Individueel en samen excelleren’ van individu en collectief (dit kan een team zijn of de hele organisatie). We gaan onder meer aan de slag met:

 • inclusief leiderschap

 • creëren van gelijkwaardige kansen

 • eigenaarschap

 • slim bij elkaar brengen van ieders skills en ervaring

 • culturele intelligentie

 • inclusieve communicatie 

 • allyship

 • en constructief omgaan met de spanningen die onderscheid met zich meebrengt

 

In het Multiply the Pie-traject maken we ruimte voor verschillen tussen mensen. Door ons bewust te worden van waar, wanneer en hoe het eigen referentiekader, de eigen identiteit en de daaruit voortvloeiende keuzes, vooroordelen, aannames en blinde vlekken een rol spelen.

CREATIVITEIT
EN INNOVATIE

Als er geïnvesteerd wordt in inclusie leidt diversiteit tot creativiteit in plaats van conflict. Tot innovatie in plaats van business as usual. Samenwerken is dan gebaseerd op wederzijds respect, op samen dragen van zowel de lusten als de lasten en op transparantie en open communicatie. Met Multiply the Pie leren teams zelf beter te communiceren, gezamenlijk eigenaarschap te pakken en samen veiligheid en gelijkwaardigheid te creëren voor alle verschillende individuen.

engineers-developing-alternative-energy-project-2022-09-15-23-20-11-utc.jpg

WE GAAN NAAR HUIS MET

 • concrete inzichten over hoe we ieders unieke zijn inzetten voor het collectief

 • afspraken over hoe de verantwoordelijkheid voor het succes van het collectief gezamenlijk gedragen worden

 • communicatietechnieken om elkaar veilig aan te spreken op gedrag

 • tools om autonomie en verbondenheid met elkaar te combineren 

 • leiderschapsvaardigheden voor alle deelnemers om een open, transparante en gelijkwaardige sfeer te creëren

business-team-meeting-with-colleague-diversity-in-2022-06-16-22-36-05-utc.jpg

KANSEN EN
RESULTATEN

We gaan aan de slag in teamsessies en met in-company trainingen en workshops. We kijken in hoeverre de individuen binnen het collectief hun eigen, unieke krachten, talenten en kennis kunnen inzetten in hun werk en zo meerwaarde kunnen leveren. En of ze de mogelijkheid krijgen hun authentieke zelf te zijn. In de sessies brengen we al deze ingrediënten samen. Zo ontstaat een overvloed aan kansen en creativiteit waaruit betere resultaten en innovatieve mogelijkheden in lijn met de doelen van de organisatie kunnen voortvloeien.

WE GAAN NAAR HUIS MET

 • concrete inzichten over hoe we ieders unieke zijn kunnen inzetten voor het collectief

 • afspraken over hoe de verantwoordelijkheid voor het succes van het collectief gezamenlijk gedragen wordt

 • communicatietechnieken om elkaar veilig aan te spreken op ongewenst gedrag

 • tools om autonomie en verbondenheid met elkaar te combineren

 • leiderschapsvaardigheden voor alle deelnemers om een open, transparante en gelijkwaardige sfeer te creëren

WIL JIJ OOK KRACHTEN
VERMENIGVULDIGEN?
Vraag nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan

OF BEKIJK OOK ONS ANDERE PROGRAMMA

BEYOND THE LABELS

bottom of page