top of page
justb-visie-v5.jpg

VISIE

Een andere kijk op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie 

Ik ben omdat wij zijn. Niet zomaar een gevleugelde uitspraak maar de kern van het Zuid-Afrikaanse begrip Ubuntu.

 

Alles wat JustB doet, is geïnspireerd op Ubuntu. Waarom?

 

Ubuntu stelt dat je als mens niet geïsoleerd kunt bestaan. Er vindt een constante uitwisseling plaats tussen het individu en het collectief. Deze uitwisseling gaat het beste als het collectief veiligheid biedt; fysiek en psychologisch.  Als mensen veiligheid ervaren, voelen dat ze – zonder de verbinding met de groep te verliezen – ‘anders’ mogen zijn en een andere mening mogen hebben, ontstaat er ruimte voor diversiteit. En als er ondanks én dankzij die verschillen verbinding is tussen individuen, er gelijkwaardige kansen worden gecreëerd en iedereen zijn steentje bijdraagt, ontstaat inclusie.

collaboration-communication-togetherness-work-conc-2022-09-16-08-28-51-utc.jpg

JIJ EN UBUNTU

Wat deze Zuid-Afrikaanse filosofie te maken heeft met jou én jouw organisatie? Meer dan je denkt!

 

Ubuntu staat voor gelijkwaardigheid, verbinding en zorgen voor elkaar. En staat recht tegenover discriminatie, racisme, ongelijkheid, seksisme, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag. Veiligheid en verbinding zijn keiharde voorwaarden voor mensen om zich thuis te voelen en het optimale uit zichzelf halen. Wat de kans kleiner maakt dat ze het gras bij de buren groener vinden. Met alle positieve gevolgen voor het eigen werkgeluk, de organisatiecultuur en uiteindelijk bedrijfsresultaten van dien.

HET MAG SCHUREN

Maar…hoe kom je hier? Bij JustB zijn we ervan overtuigd dat mensen en organisaties die op de juiste manier aandacht besteden aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie een eigen versie van Ubuntu kunnen creëren. Een team of organisatie die de randvoorwaarden schept voor een veilige werkomgeving en investeert in gelijkwaardigheid, creëert een inclusief collectief waarin het mag schuren en de neuzen vooral niet altijd dezelfde kant op hoeven te staan. Een inclusieve organisatie waarin diversiteit kan groeien en bloeien gaat makkelijker mee met de tijd, kan sneller inspringen op nieuwe ontwikkelingen en is en blijft aantrekkelijker voor talentvolle professionals.

 

Ok. Maar hoe pakken we dit aan in de complexiteit van mensen, teams, communicatie, organisatiecultuur en organisatieprocessen? JustB helpt je te structureren, te ontwarren en je bewust te maken van dynamieken.

ONTDEK HOE WE DAT CONCREET AANPAKKEN
ENTHOUSIAST?
Vraag nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
bottom of page