top of page
pRee5FG3vuajITgcz2lduWx5hxqtX662Sl0rmyK6PFPq3lwYMU.jpg

RUIMTE BIEDEN AAN DIALOOG BINNEN PORT OF AMSTERDAM

Janet Zoer
Hoofd HR bij Port of Amsterdam

De context:
Divers & inclusief bij Port of Amsterdam

 

Wij liepen niet tegen specifieke uitdagingen aan, gerelateerd aan dit thema binnen Port of Amsterdam, maar er ontstonden wel discussies binnen de organisatie die aanleiding gaven na te denken over het thema. 

In eerste instantie ging dit over de man-vrouw verdeling. Al snel werd duidelijk dat het niet alleen om een verdeling man-vrouw gaat, maar om het maken van het verschil op de werkvloer in de brede zin. De vraag moet veel meer zijn ‘Wat breng jij mee dat aanvullend en uitdagend is voor hetgeen er al is.’ 

"In eerste instantie ging dit over de man-vrouw verdeling. Al snel werd duidelijk dat het niet alleen om een verdeling man-vrouw gaat, maar om het maken van het verschil op de werkvloer in de brede zin. De vraag moet veel meer zijn ‘Wat breng jij mee dat aanvullend en uitdagend is voor hetgeen er al is."

De aanpak: Het aangaan van moedige gesprekken

 

Het programma dat wij met JustB hebben samengesteld is begonnen met het voeren van dialogen binnen al onze afdelingen. Dialogen waarbij is stil gestaan bij wat we nu precies bedoelen als het gaat om ‘Diversiteit’ en de betekenis van ‘Inclusie’. Maar vooral was er ruimte om in gesprek te gaan over waar meer aandacht voor nodig is binnen de organisatie. Wanneer voel jij je op je gemak of juist niet? 

Het was in eerste instantie een mooi vervolg op een unconscious bias workshop die de managementlaag gevolgd had. De strekking van deze workshop wilden we op een laagdrempelige manier verder brengen in de organisatie en hier wilden we de managers hulp bij bieden. 

 

De impact: kennis en bewustzijn opbouwen

 

Na de team dialogen heeft JustB een onderzoek uitgezet naar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen Port of Amsterdam. Dit onderzoek hebben we uitgebreid met JustB geëvalueerd. 

Naast de team dialogen en het onderzoek heeft JustB een aantal themasessies georganiseerd gericht op thema’s die veel terugkwamen in de dialoogsessies zoals onbewuste vooroordelen, gender, psychologische veiligheid, identiteit en generatieverschillen. 

Uiteindelijk is Bernice met de managementlaag in gesprek gegaan over alles wat zij heeft opgehaald en ervaren, waarbij zij handvatten heeft meegegeven aan het management om verder te kunnen werken aan diversiteit en inclusie.  

Het programma van JustB was duidelijk en overzichtelijk. Daarnaast is Bernice erg flexibel en is het prettig schakelen met haar. Daar waar nodig werd een aanpak aangepast, een mooi voorbeeld daarin vind ik de themabijeenkomsten. Afhankelijk van de groepsgrootte, die pas op het moment zelf echt duidelijk was, paste Bernice het programma aan. Bernice is erg betrokken en weet een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om in gesprek te gaan. 

"Het programma van JustB was duidelijk en overzichtelijk. Daarnaast is Bernice erg flexibel en is het prettig schakelen met haar. Daar waar nodig werd een aanpak aangepast."

De toekomst van diversiteit en inclusie bij Port of Amsterdam

 

Het is prettig sparren met Bernice. Wat bij ons erg goed heeft gewerkt is dat we gaandeweg het programma steeds verder hebben kunnen vormgeven, niks staat in beton gegoten, wat in de zoektocht naar de juiste aanpak voor diversiteit en inclusie prettig is. JustB heeft er mede voor gezorgd dat er bewustwording rond het thema is ontstaan en het gesprek erover gevoerd kan worden. 

dopper.jpg

Volgende case

Visie omzetten in actie bij Dopper

ENTHOUSIAST?
Vraag nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
bottom of page