MEER OVER

justb.png
multiply-the-pie_8x-8.png

Via JustB bied ik drie type trajecten aan:

 

Individuele coaching (BE YOU). In een 1-op-1 traject help ik bij het vinden, neerzetten en het verder ontwikkelen van jouw uniciteit. 

Teamcoaching (BE SMART). Ik coach teams om op een inclusieve manier samen te werken. Met als resultaat het vergroten van de bewustwording, effectiviteit en het innovatie vermogen van het team.

Diversiteit en Inclusie (BELONG). Ik begeleid organisaties bij het creëren van beleid en cultuur waarin verschillende perspectieven op een veilige manier kunnen worden besproken, diverse kwaliteiten worden gewaardeerd en actief worden opgezocht. 

 

Werken aan Belonging doe ik door middel van mijn programma Multiply the Pie. Dit is een programma voor organisaties die diverser en inclusiever willen worden. Het programma resulteert in een inclusieve cultuur waarin diversiteit kan floreren. Dat leidt tot meer ruimte op de werkvloer voor unieke perspectieven, tot veiligheid om het oneens te zijn en tot de mogelijkheid om te leren van fouten. Daardoor neemt de medewerkersbetrokkenheid toe, verbetert de samenwerking en krijgen creativiteit, innovatie en duurzame groei de ruimte.

BE YOU

Binnen een 1-op-1 coachingstraject begeleid ik jou bij het beter in contact komen met jezelf, jouw intuïtie, gevoel en kwaliteiten.

 

Ik help bij het onderzoeken en inzetten van jouw unieke potentieel. Bij het vinden van de plek waar jij jouw unieke zelf kan zijn. En bij het onderzoeken waar jij écht energie van krijgt en wat jij in de wereld wilt neerzetten.

 

Ik werk met verschillende methodieken, die aangepast aan jouw vraag worden ingezet: Opstellingen, Voice Dialogue, Gestalt, NLP en RET.

JustB

BE YOU, BE SMART

and BELONG

JustB helpt jou, je team of organisatie om maximaal te presteren en functioneren, door op zoek te gaan naar unieke kwaliteiten en deze aan te laten sluiten op beoogde doelstellingen. Met als resultaat dat ieder kan excelleren in datgene waar men het meeste talent voor heeft.

BE SMART

Bij teamcoaching begeleid ik teams of groepen bij vraagstukken over effectiever samenwerken, inclusieve werkomgeving, inclusief leiderschap en cultuur- en gedragsveranderingsprocessen.

 

Het team krijgt vaardigheden mee als: verbindend communiceren en feedback geven, omgaan met weerstand, eigenaarschap over eigen positie en resultaatgericht werken. 

Met als resultaat dat iedereen binnen het team er volledig kan zijn, de doelen en richting gezamenlijk worden bepaald, men zich zowel persoonlijk als gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor de te behalen resultaten én de interactie binnen het team.

BELONG

Met betrekking tot diversiteits- en inclusie vraagstukken help ik organisaties bij het bouwen van een inclusieve organisatiestructuur, een inclusieve cultuur en het implementeren van inclusief leiderschap.

 

Van mening verschillen en daardoor juist tot nieuwe ontdekkingen komen. Deze Diversity of thought is precies wat nodig is in onze snel veranderende wereld om binnen organisaties snel te kunnen schakelen op externe veranderingen.

 

Logische vragen hierbij zijn ‘Waar moeten wij beginnen?’ of ‘Hoe gaan we dit nu in de praktijk handen en voeten geven?’ 'Hoe betrekken wij onze medewerkers hierbij?'

Ik help organisaties bij het beantwoorden van deze vragen. Door middel van (team)coaching, dialoogsessies en workshops help ik het Diversiteit & Inclusie beleid aan te scherpen of vanaf nul vorm te geven in co-creatie met eigen medewerkers. Zo ontstaat er goed uitvoerbaar beleid dat gezamenlijk is ontwikkeld en daardoor breed gedragen.